Home Editorial Fashion Solis Magazine Fashion Editorial – Light Me Up
Solis Magazine Fashion Editorial – Light Me Up

Solis Magazine Fashion Editorial – Light Me Up

283
0

Photographer: Lydia Vycitalova
IG: http://instagram.com/lydie_megaton
FB: https://www.facebook.com/lydie666
WB: https://www.lydiavycitalova.com
Industrial Designer: Jakub Taus
Assistant: Katerina Zemanova
WB: @k_zemanova
Sculptor: Lukas Rais
Fashion Designer: Erika Prihodova
WB: @erikaprihodova
Model: Naomi Adachi
WB: @naoleo
Makeup Artist: Ivana Hlídková
IG: konturka.cz
WB: konturka.cz
Female Model: Rozalie Karaskova
WB: @takova_roza

Wardrobe Credits:
LOOK1 – Plastic jacket
LOOK2 – Silver dress- coat
LOOK3 – Rongo sweatshirt with zippers
LOOK4 – Yellow dress
LOOK5 – Green knitwear dress and coat
LOOK6 – Dark silk dress
LOOK7 – Pink sateen bathrobe with black tulle
LOOK8 – Pink sateen dress with black points
LOOK9 – Red Rongo jacket

CZECH VERSION:

Praha je kouzelné bohémské místo v srdci Evropy, kde žije spousta umělců a talentovaných lidí. A já mám to štěstí, že jako fotografka mám mezi nimi spoustu přátel. Sochaře Lukáše Raise a designéra Jakuba Tauše jsem poznala díky muzice a projektům, kterým se v Praze společně věnujeme. Tvorba Lukáše Raise spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo. Jakub Tauš se zabývá převážně tvorbou světelných objektů a instalací, kterými přetváří staré československé designy lustrů a lamp v objekty sochařského charakteru.

Kluci mě pustili do svého ateliéru a spolu s Jakubem jsme tam vymysleli scénu, nasvícenou jeho magickými lampami. Kombinace denního světla a teplého oranžového světla Jakubových lamp ozařujících tváře modelek, vytvořila atmosféru, která nás provázela během celého focení editorialu. Promítla se i do finálního barevného tónování fotografií, které jsem zvolila.
Ateliér zafungoval nejen jako galerie jejich uměleckých děl, ale i jako pracovní prostor se spoustou rekvizit. V rozlehlých prostorách bývalé továrny a skladu můžete najít nejen autorské sochy a lampy, ale i spoustu zdánlivě nepoužitelného materiálu, starou vanu nebo přístroje na zpracování kovů.

Modelky jsem vybrala nejen na základě jejich vzhledu, ale i jejich výrazných osobností. Naomi, které v žilách koluje japonská krev, je mimo jiné i moderátorkou televizních pořadů o videohrách. Rozálie je mladý výjimečný výtvarný talent a její obrázky vám způsobí husí kůži. Pro Rozálii to bylo úplně první profesionální focení v životě. Výběr oblečení od mladé talentované návrhářky Eriky Příhodové jsme přizpůsobily na míru osobnostem modelek, hlavních postav našeho editoriálu, který můžete chápat jako výtvarnou videohru v domě světel.
Výrazné rysy a osobnosti modelek inspirovaly i make-up artistku Ivanu, která byla mým výběrem nadšená. Inspirací jí byl @milk1422, který tvoří naprosto úchvatné facecharts, a také výjimečná MUA Darya Kholodnykh. Jejich make-up inspirace přetvořila ke svému obrazu, procítila barvy a zkombinovala různé efekty a textury pro dosažení finálního looku. Líčení je umocněno technologií Airbrush, která i přes efektní krytí dosahuje přirozených výsledků. Oba looky dýchají exotikou. Černé třpytivé rty, oranžové špičky oušek. Protažené linky zvýrazňujících asijské rysy jedné modelky. Druhá modelka-výtvarnice s cákanci barvy na obličeji. Nebály jsme se experimentovat. Lip staint poslouží dobře jak na rtech, tak i na ostatních částech obličeje.

Atmosféru focení můžete nasát na přiložených backstage fotografiích, které během focení pořídila moje asistentka Kateřina.

ENGLISH VERSION:

Prague is a charming bohemian place in the heart of Europe, where many artists and talented people live. And I’m lucky to have a lot of friends as a photographer. The sculptor Lukáš Rais and the designer Jakub Tauše, thanks to the music and the projects we share in Prague. The creation of Lukáš Rais rests on three pillars, such as statues and sculptures, design and theater. Jakub Tauš deals mainly with the creation of light objects and installations, transforming the old Czechoslovak chandelier and lamp designs into objects of sculptural character. The guys let me into my studio and, together with James, we made up a scene, illuminated by his magic lamps. The combination of daylight and the warm orange light of Jacob’s lamps illuminating the faces of the models created the atmosphere that accompanied us throughout the editorial. She also projected the final color tint of the photos I chose.

The studio worked not only as a gallery of their artwork but also as a workspace with plenty of props. In the large premises of the former factory and warehouse, you can find not only sculptures and lamps but also a lot of seemingly unusable material, an old bathtub or a metal processing machine.

I chose models based not only on their appearance but also on their prominent personalities. Naomi, whose blood circles in the veins, is among others the presenter of video game television programs. Rosalia is a young, exceptional art talent, and her pictures will make you goose skin. For Rozali, it was the first professional shooting in life. The selection of clothing from the young talented designer Erika Prohodová has been tailor-made to the personality of the models, the main characters of our editorial, which you can see as an art video game in the house of lights.

The distinctive features and personality of the models inspired the make-up artist Ivana, who was excited by my choice. Her inspiration was @ milk1422, which makes absolutely stunning face charts, and also exceptional MUA Darya Kholodnykh. Their make-up inspiration transformed into their image sensed colors and combined the various effects and textures to achieve the final look. The makeup is enhanced by the Airbrush technology, which despite natural cover results in natural results. Both looks breathe exotic. Black glittering lips, orange peaks.

Expanded lines highlighting the Asian features of one model. The second model-artist with splashes on the face. We have not been experimenting. Lip stain will work well on both the lips and other parts of the face.

You can capture the atmosphere of the photos on backstage photos taken by my assistant Catherine during the shooting.

Solis Magazine - Light Me Up

Fashion Editorial – Light Me Up
AVAILABLE FOR PRINT – 2 COPIES

Full Color, Glossy Finish – 8.5×11 INCHES
Additional Prints $10 Each
Free Shipping in the USA, $10 International Shipping

CLICK HERE TO ORDER

(283)