Home Photography Photography Showcase – Bohemian Beauty
Photography Showcase – Bohemian Beauty

Photography Showcase – Bohemian Beauty

170
0

CZECH REPUBLIC VERSION:

Zeptal jsem semoudrosti: „Čím to je? Proč jsou ženy takové? A Moudrost odpověděla: „Protože jsou něžné, chytré, jemné, laskavé, silné, upřímné, mateřské a krásné.“ To mě zmátlo. „Ale moudrosti, takové přece všechny nejsou!“ A Moudrost mi odpověděla: „Jsou, jen některé o tom ještě nevědí“.

Pro beauty story Bohemian Beauty jsme hledali modelku, ze které všechny výše uvedené vlastnosti doslova září. Aby je měla v očích. V pohledu. Tyna Andrlová byla jasnou volnou.Odhodlání, věrohodnost, přímost, uhrančivost, to všechno má ve svém pohledu. Fotografka Lydia Vyčítalová je dokázala zachytit, všechny emoce v jejich přirozené syrovosti. Spolu se mnou, vizážistkou, tvoříme už sehranou dvojku.

Fotili jsme u Lýdie v jejím ateliéru v bytě na Letné v Praze. Letná je trochu hipsterská, ale stále historická část Prahy. Byt i ateliér je v útulném střešním apartmánu s možností focení na střeše. Řeknu Vám, výhled na historické budovy Hradčan, dominanty Prahy, prostě chcete zažít. Tohle focení ale bylo jiné. Impozantní výhled by moc rozptyloval. V hlavní roli tentokrát měla být pouze Žena.

Ptáte se, jaké pozadí jsme použili? Plátno ručně zdobené italským malířem Vama Marga. Plátno je unikát, který dá portrétu vyniknout, a přitom na sebe nestrhává nežádoucí pozornost.

Vizáž byla jednoduchá. Modelka Týna má výrazné rysy, které jsme podpořily. Do očí jsem dala červenou vnitřní vodní linku, rty jsem orámovala zlatou barvou, díky které modelčiny impozantní rty ještě více vynikly. Miluju spojení ženské krásy s kapkou neotřelé zvláštnosti.

Na závěr nesmím opomenout talentovanou návrhářku doplňků a květinových věnečků Magaelu, protože právě díky její tvorbě vznikl nápad na naše fotky. Sídlí na Slovensku, ale zákazníky má po celém světě.

ENGLISH VERSION:

I asked semiconductor, “What is it? Why are women like that? And Wisdom replied, “Because they are gentle, clever, gentle, kind, strong, honest, maternal and beautiful.” That confused me. “But wisdom is not all of them!” And Wisdom replied: “There are, but some do not yet know about it.”

For the beauty story Bohemian Beauty we were looking for a model from which all the above features literally shine. To have them in her eyes. In perspective. Tyna Andrlová was clearly free. Photographer Lydia Vyčítalová was able to capture them, all the emotions in their natural rawness. Together with me, make-up artist, we are already a well-coordinated duo.

We took pictures of Lydia in her studio in an apartment in Letna in Prague. Letná is a little hipster, but still a historical part of Prague. The apartment and studio is in a cozy roof apartment with the possibility of taking pictures on the roof. Let me tell you the view of the historical buildings of Hradčany, the landmarks of Prague, you just want to experience. But this photoshoot was different. The impressive outlook would be too distracting. This time, only the woman was supposed to be the lead.

You ask what background we used? Canvas hand-decorated by Italian painter Vama Marga. The canvas is unique, which makes the portrait stand out, while not attracting undesirable attention.

The visage was simple. Model Týna has distinctive features that we supported. I put a red inner water line in my eyes, and I framed my lips with gold that made the model’s impressive lips stand out. I love the combination of female beauty with a drop of novelty.

Finally, I must not forget the talented designer of accessories and flower wreaths Magael, because it was her creation created the idea for our photos. It is based in Slovakia but has customers all over the world.

(170)