Home ARTICLES

ARTICLES

Chris Stuckmann reviews Parasite, starring Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun, Chang Hyae Jin. Directed by Bong Joon Ho.